sammen er vi

Film om Simones nye sandaler

Her er en film som er produsert av Stefanusalliansen, om Simone som bor i søppelbyen i Kairo. Den kan gjerne sees på av barnegruppa som jobber med SAMMEN ER VI.

I Manus 2 og Manus 3 er det også foreslått hvordan filmen kan brukes som en «reportasje» underveis i en oppsetning.

 

 

Film

Klikk her for å se filmen «Simones sandaler»

Ressurser som passer

Andakt

Dette er en ny start

Andakt

Jeg er et menneske

Andakt

Levende vann

Andakt

Alle dager har en farge

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Andakt

Høyt opp i skyene

Andakt

Sammen er vi

Iotakorset

Iotakorsets farger

Iotakorset

Ukesamlinger om iotakorset

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Mer om iotakorsets farger

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 1: Kort manus

Sanger

Levende vann

Sanger

Sammen er vi

Sanger

Jeg er et menneske

Sanger

Høyt opp i skyene

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Sanger

Alle dager har en farge

Sanger

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Verktøykasse

Lage islykter

Verktøykasse

TEMA: Ny start og gjenbruk. En ny sjanse i livet.

Verktøykasse

Lage en ABCD-bok

Verktøykasse

Kroppen er et instrument

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

Lage regnstaver

Verktøykasse

TEMA: Oase og livets kilde

Verktøykasse

Lage plakater med bokstavene A, B, C og D

Verktøykasse

Lage video - Menneskerettighetene

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Lage fuglebur