sammen er vi

Hva er trosfrihet? Og hvorfor?

Å styrke respekten for tros- og livssynsfrihet internasjonalt er et av Stefanusalliansens hovedmål. 

83% av verdens befolkning lever i land der de risikerer store begrensninger på muligheten til å fritt utøve sin tro.

Vi hjelper mennesker som lider for sin tro etter overgrep og diskriminering. Men vi bidrar også til å forhindre nye overgrep gjennom strukturelt og langsiktig påvirkningsarbeid samt gjennom å gi mennesker redskaper til å påvirke sin egen situasjon.

Diskriminering og forfølgelse på grunn av tro truer millioner av menneskers rett til liv, rettssikkerhet, forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, minoriteters rettigheter og tilgang til flere økonomiske og sosiale rettigheter.

Siden trosfrihet henger tett sammen med andre menneskerettigheter, jobber vi utfra en helhetlig tilnærming. Å jobbe for å styrke disse rettighetene vil samtidig ofte også ha positiv effekt på tros- og livssynsfrihet.

Som kristne har vi et ansvar å stå opp for urett som begås mot andre, både kristne og de som har en annen tro. Vi er kalt til å elske vår neste, uansett tro eller livssyn, og reagere mot urettferdighet og overgrep uansett hvem som rammes. Alle mennesker har en ukrenkelig verdi. Derfor jobber Stefanusalliansen også for alles rett til trosfrihet og inkluderer andre trosgrupper i menneskerettighetsprosjekter, diakonale prosjekter og i vårt påvirkningsarbeid.

«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

Paragraf 18 i FNs menneskerettighetserklæring