sammen er vi

En enkel liturgi

En enkel liturgi med to sanger fra SAMMEN ER VI som kan brukes som kveldsliturgi, som avslutning på en samling, eller lignende.

Barn kan gjerne være aktivt med å lede samlingen, og forberede temaer for bønn/lystenning.

 

Sang: Alle dager har en farge

Alle dager har en farge (Alle dager har en farge)

Rød, gul, hvit og blå og grønn (Rød, gul, hvit og blå og grønn)

Alle dager har en farge (Alle dager har en farge)

Alle dager er en bønn

 

Samlingsbønn

Kjære Gud

Takk for at vi kan samles her.

Sammen med hverandre, og sammen med deg.

Gi oss ro, så vi kan dele det vi har på hjertet.

Amen

 

Sang: Det hjertet er fylt av, v.1

Det hjertet er fylt av det gir jeg til deg

Min sorg og min glede er din

Du kjenner meg bedre enn det jeg gjør selv

Jeg kommer til deg likevel

 

Hør, hør, hør

Du kjenner mitt hjerte og vet før jeg spør

Hør, hør, hør.

 

Bønn/lystenning

Leder ber for aktuelle temaer, mens det for hver bønn tennes lys i lysgloben eller lignende.

 

Vår Far

Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen.

 

Sang: Det hjertet er fylt av, v.2

Det livet er fylt av det gir vi til deg

Vår sorg og vår glede er din

Du kjenner oss bedre enn det vi gjør selv

Vi kommer til deg likevel

 

Hør, hør, hør

Du kjenner vårt liv og du vet før vi spør

Hør, hør, hør.

 

Velsignelsen

Leder lyser velsignelsen:

Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg, og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg, og gi deg fred.

Amen.

 

Sang: Det hjertet er fylt av, v.3

Det verden er fylt av det gir vi til deg

Vår sorg og vår glede er din

Du kjenner oss bedre enn det vi gjør selv

Vi kommer til deg likevel

 

Hør, hør, hør

Du kjenner vår verden og vet før vi spør

Hør, hør, hør.