sammen er vi

Verktøykasse

Her følger konkrete ideer til aktiviteter barnegrupper i ulik størrelse og alder kan gjøre i arbeidet med sentrale temaer i SAMMEN ER VI. De fleste ideene er direkte knyttet til sangene, og er inspirert fra møtet med en koptisk praksis. Aktivitetene kan ende opp som sceniske elementer i en forestilling, konsert eller gudstjeneste, eller de kan bare være enkeltstående opplegg på en samling eller over en periode i barnegruppa. Om elementer brukes i en forestilling, konsert eller gudstjeneste, plasseres de på det stedet og i den rekkefølgen som passer best.

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

TEMA: Ny start og gjenbruk. En ny sjanse i livet.

Verktøykasse

TEMA: Oase og livets kilde

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Lage fuglebur

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Lage video - Menneskerettighetene

Verktøykasse

Kroppen er et instrument

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Lage en ABCD-bok

Verktøykasse

Lage plakater med bokstavene A, B, C og D

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

Lage islykter

Verktøykasse

Lage regnstaver

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler