sammen er vi

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

I en gudstjeneste kan man gjerne ta utgangspunkt i fortellingen om Stefanus i Apostlenes gjerninger. La barna være med på å formidle teksten gjennom et enkelt dramastykke. Her kan man på en virkningsfull måte tydeliggjøre ulike deler av handlingen med en visuell fremstilling av hva som skjer. I Den norske kirkes tekstbok finner vi følgende tekstutdrag som fortellingstekst til temagudstjeneste «For forfulgte»:

Apg 6,8-15;7,55-8,1.

Her er forslag til prosessen

1

Les

Les teksten sammen med barna
2

Samtale

Diskuter sammen med barna hva teksten handler om. Hva synes dere om Stefanus? Hvordan ble han behandlet? Hvordan opptrådte han selv?
3

Lage skulpturer

Les teksten en gang til, og så stopper dere opp ved det dere synes er viktige «scener» i fortellingen. Prøv å lag enkle skulpturer med kroppene deres som beskriver hver enkelt scene. Enten individuelt, sammen som gruppe, eller bli enige om en «stilling» som alle gjør.
4

Rollefordeling

Fordel roller og hvem som skal gjøre de forskjellige «scenene». Det trenger ikke være samme person som er Stefanus i hver scene. Hele gruppa kan stå fremme hele tiden, og evt. utgjøre folkemengden, eller gjør de samme bevegelsene.
5

Øve

Øv sammen. En er tekstleser, mens resten gjør bevegelsene. Man kan f.eks. markere pausene ved å snu ryggen til publikum/menigheten.

Ressurser som passer

Andakt

Alle dager har en farge

Andakt

Sammen er vi

Andakt

Jeg er et menneske

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Jeg er et menneske

Sanger

Sammen er vi

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Sanger

Høyt opp i skyene

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

Lage fuglebur

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Lage video - Menneskerettighetene

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.