sammen er vi

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

I en gudstjeneste kan man gjerne ta utgangspunkt i fortellingen om Stefanus i Apostlenes gjerninger. La barna være med på å formidle teksten gjennom et enkelt dramastykke. Her kan man på en virkningsfull måte tydeliggjøre ulike deler av handlingen med en visuell fremstilling av hva som skjer. I Den norske kirkes tekstbok finner vi følgende tekstutdrag som fortellingstekst til temagudstjeneste «For forfulgte»:

Apg 6,8-15;7,55-8,1.

Her er forslag til prosessen

1

Les

Les teksten sammen med barna
2

Samtale

Diskuter sammen med barna hva teksten handler om. Hva synes dere om Stefanus? Hvordan ble han behandlet? Hvordan opptrådte han selv?
3

Lage skulpturer

Les teksten en gang til, og så stopper dere opp ved det dere synes er viktige «scener» i fortellingen. Prøv å lag enkle skulpturer med kroppene deres som beskriver hver enkelt scene. Enten individuelt, sammen som gruppe, eller bli enige om en «stilling» som alle gjør.
4

Rollefordeling

Fordel roller og hvem som skal gjøre de forskjellige «scenene». Det trenger ikke være samme person som er Stefanus i hver scene. Hele gruppa kan stå fremme hele tiden, og evt. utgjøre folkemengden, eller gjør de samme bevegelsene.
5

Øve

Øv sammen. En er tekstleser, mens resten gjør bevegelsene. Man kan f.eks. markere pausene ved å snu ryggen til publikum/menigheten.

Ressurser som passer

Andakt

Alle dager har en farge

Andakt

Sammen er vi

Andakt

Jeg er et menneske

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Jeg er et menneske

Sanger

Sammen er vi

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Sanger

Høyt opp i skyene

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

Lage fuglebur

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Lage video - Menneskerettighetene

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler