sammen er vi

Alle dager har en farge

Til den voksne

Les om Iotakorset. De forskjellige fargene har ulik betydning:

Rødt: Kjærlighet

Gult: Selvbilde

Grønt: Vekst og fred

Svart: Grenser

Hvitt: Det guddommelige i oss

Blått: Nåde og takknemlighet

Dekorering av iotakors kan brukes som bearbeiding av eget liv, eller som en måte å jobbe med følelser på. I tillegg kan iotakorset dekoreres med oppklippede plastbiter, og få et uttrykk som likner mosaikk. På den måten blir ubrukelig plastsøppel til noe dekorativt og vakkert.

Aktuelle bibeltekster

Job 35, 14: Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!

Sal 73: Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.

Matt 28, 16-20: Fra misjonsbefalingen: (…) Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Til gjennomføringen

Snakk om hva fargene betyr, og hvilke farger det er mest av i livet akkurat nå, se kapitlet om iotakorset.

Små iotakors kan kopieres opp, og en eller flere farger kan fylles inn i løpet av andakten.

Se Iotakorset for flere aktiviteter

Spørsmål til samtale

  1. Hva betyr de ulike fargene i iotakorset?
  2. Hvilke farger er det mest av i livet ditt nå?
  3. Hvilke farger skulle du ønske det var mer av i livet nå?

Bønn

Gud, takk for at alle dager har en farge.

Rød, gul, hvit og blå og grønn.

Takk for at du er hos oss alle dager.

Amen.

Ressurser som passer

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Iotakorsets farger

Iotakorset

Ukesamlinger om iotakorset

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Mer om iotakorsets farger

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 1: Kort manus

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Sanger

Alle dager har en farge

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet