sammen er vi

Mer om iotakorsets farger

Les mer om iotakorsets farger her. Til inspirasjon i arbeidet med SAMMEN ER VI, eller som et utgangspunkt for planleggingen av ukesamlinger med fokus på iotakorsets farger.

Rødt: Kjærlighet

Kjærlighet finnes i mange former, men felles er at kjærlighet handler om å dele med andre og ikke bare tenke på seg selv. Alle behøver kjærlighet for å leve godt. Om vi ikke opplever å få kjærlighet, så begynner vi kanskje å søke etter den, og forandrer hvem vi er for å få kjærlighet. Til slutt vet vi kanskje ikke hvem vi er. Noen ganger opplever vi å gi mer kjærlighet enn vi får, og da kan vi kjenne oss tomme. Gud er kjærlighetens kilde, Gud går ikke tom for kjærlighet. Og vi kan elske Gud og andre mennesker som vi kjenner at vi bryr oss om.

Gult: Selvbilde

Du er den du er – og du er et speilbilde av Gud. Du er skapt i Guds bilde. Du er slik du var tenkt å være; like verdifull som alle andre. Det er ingen over deg og ingen under deg. Du behøver ikke være noen annet enn det du er, fordi du har verdi i deg sjøl. Du er nok. Gud elsker deg for den du er, ikke for det du gjør.

Grønt: Vekst og fred

Mennesker har ulike personligheter. Noen liker best at det skjer noe nytt hele tiden, og liker friheten i å oppdage nye ting. Andre holder godt fast på det trygge som har vært, og trives best uten for mye nytt. Den grønne fargen handler om å ha åpenhet for det nye og om å stå rotfesta i noe trygt og kjent. Det er som et tre; for at det skal kunne vokse høyt så må røttene gå dypt, ned til kildene. Slik er det også med oss mennesker; vi står i kontakt med en indre kilde, og vi kan strekke oss høyt og stå støtt – om røttene er dype og sterke. Å kjenne fred kan ligge et sted midt mellom frihet og trygghet, mellom å strekke seg etter noe nytt, og å stå trygt og rotfesta.

Hvitt: Det guddommelige i oss

Den hvite fargen minner oss om at Gud alltid er.  Selv om vi glemmer Gud, så finnes alltid Gud i oss og med oss. Én måte å beskrive Gud er å si at han er treenig. Det betyr at Gud viser seg på tre ulike måter, selv om han er én. Gud er på samme tid Fader, Sønn og Ånd:

  • Gud er Far, som skapte alt. Derfor kalles Gud også Faderen.
  • Gud er Sønnen som gikk på jorda. Sønnen fikk navnet Jesus og levde, døde og stod opp, for å vise hvem Gud er.
  • Gud er Den hellige ånd, hjelperen, som er Guds kraft

Menneskeheten har fått Guds ånd i gave, og i dåpen, bønnen, nattverden, gudstjenesten og når vi er sammen med andre mennesker, kan vi styrke det guddommelige i oss og i andre. Vi kan ta imot gaven. Gud finnes i oss og med oss, og hjelper oss å gjøre det gode, og å se det gode i oss sjøl og i andre mennesker.

Blått: Nåde og takknemlighet

Himmelen er blå og binder sammen himmel og jord. Vi kan se himmelen som et bilde på forbindelsen mellom Gud og oss mennesker. Livet er en gave fra Gud, og alt som finnes i deg og meg er et speilbilde av Gud. Vi kan takke for det andre gjør for oss, og se det som en gave fra Gud. Vi kan takke menneskene rundt oss for gode ting de gjør mot oss. I stedet for bare å ønske oss noe vi ikke har, kan vi takke for det vi har. Hva har vi å være takknemlige for i dag?

Svart: Grenser

Alle behøver grenser i livet. Vi trenger grenser for å kunne si nei til det som ikke er bra for oss. Vi trenger grenser for å ta vare på oss sjøl, og vi kan si tydelig ifra når andre tråkker over våre grenser og gjør noe mot oss som kjennes vondt eller galt. Det er greit å si nei. Når det gjelder egen kropp, kan vi alltid si nei. Vi trenger også grenser for hvor mye vi skal holde på med, eller prestere. Når vi er slitne, sier kroppen ifra at vi trenger hvile. Den svarte fargen minner oss om grensene, at det er greit å si nei. Det finnes en grense.

Ressurser som passer

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Iotakorsets farger

Iotakorset

Ukesamlinger om iotakorset

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Alle dager har en farge

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet