sammen er vi

I gudstjenesten

SAMMEN ER VI kan like gjerne være en del av en gudstjeneste som en egen forestilling eller konsert. Sangene og mange av ideene og aktivitetene her på nettsiden kan brukes som en del av en gudstjeneste.

En målsetting bør være at barna er aktivt med i både forberedelse og gjennomføring av hele gudstjenesten. Dette krever god planlegging og et godt samarbeid med kirkens ansatte.

 

Under finner dere noen muligheter i gudstjenesten hvor sanger, og andre elementer fra SAMMEN ER VI inngår.

Oppfordring

Lag deres egen gudstjenesteprosess! La barna være med i samtalen om tematikk og innhold. Planlegg i god tid, og forbered dere godt på alt som skal skje. La prest og kirkemusiker være med på å snakke om, og øve på liturgi og salmer. Utforsk kirkerommets symbolikk. Øv i kirkerommet! Gled dere over fellesskap med hele menigheten, og la barnas tanker og tro få bære hele gudstjenesten.

Noen viktige momenter til prosessen

Planlegg i god tid

Barneledere og kirkens ansatte bør sammen sette dato for gudstjenesten, og planlegge datoer for forberedelser og øving med barna. Gjør dette så tidlig som mulig.

 

Hele gudstjenesten

Benytt anledningen til å bli kjent med kirkerom, gudstjeneste og liturgi. Ikke la barna bare forberede det de skal synge eller gjøre i gudstjenesten, men la dem lære så mye som mulig av gudstjenestens salmer og liturgi. La barna få være med på å dele sine tanker om bibeltekster, tematikk, salmer og sanger. Inviter dem aktivt med i forberedelsene av alt som skal skje, slik at de kan være med på hele gudstjenesten. Dette helst i samarbeid med prest og kirkemusiker.

 

Øv godt på forhånd!

Skap trygghet ved å øve på alle elementene, og gjerne hele gudstjenesten i sin helhet. Dette må gjøres i kirkerommet. En gudstjeneste har en egen dramaturgi, og den liturgiske pulsen krever at alle overganger sitter godt hos alle involverte. Samtidig blir det en god opplevelse for barna når de vet hva som skal skje og når det skal skje.

SAMMEN ER VI som trosopplæringstiltak

På siden I trosopplæringen står det mer om hvordan SAMMEN ER VI kan være en del av trosopplæringen. Kombiner gjerne musikalarbeidet med et trosoppæringstiltak, og la gudstjenesten være avslutningen på tiltaket.

Et enkelt dramastykke om Stefanus

Med utgangspunkt i fortellingen om Stefanus i Apostlenes gjerninger, kan barna være med på å formidle teksten gjennom et enkelt dramastykke. Her kan man på en virkningsfull måte tydeliggjøre ulike deler av handlingen med en visuell fremstilling av hva som skjer. I Den norske kirkes tekstbok finner vi følgende tekstutdrag som fortellingstekst til temagudstjeneste «For forfulgte»:

Apg 6,8-15;7,55-8,1.

 

Klikk her for forslag til prosessen

Gudstjenesteelementer

Her er forslag på noen utvalgte elementer som kan inngå i en gudstjeneste. Søndag i kirkeåret kan f.eks være Søndag for de forfulgte.

 

Forberedelser 

Her er det fint å si noe kort om hvem som har vært med på å forberede gudstjenesten, og hvem som er med underveis. Avsluttes med «La oss være stille for Gud» og 3 klokkeslag.

 

Preludium 

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Koret synger sangen. Få gjerne med menigheten på Vamp 2, med svarene på ABCD.

 

Nådehilsen og Inngangsord

Liturg/medliturg sier kort noe dagens tema og at vi alle inviteres med på en reise til Egypt.

 

Korsang etter inngangsord

Høyt opp i skyene. Barna synger.

 

Tekstlesning/dramatisering

Apg 6,8-15;7,55-8,1 fortellingen om Stefanus. Se her for mer om forberedelse og gjennomføring av dramastykket.

 

Preken

Prekenen kan forberedes og holdes sammen med barna. Dere kan benytte flere av elementene fra Verktøykassa, og Iotakorset. En vandring gjennom fargene i iotakorset kan for eksempel være et tematisk utgangspunkt for prekenen. Sangene Alle dager har en farge, og Jeg er et menneske kan gjerne integreres som en del av prekenen.

 

Forbønn

Gjerne forberedt og ledet av barna.

Som menighetssvar mellom bønnene kan man bruke sangen Det hjertet er fylt av.

 

Offertoriesalme

Under salmen samles det inn penger til Stefanusalliansens arbeid.

 

Postludium

Sammen er vi. Barna synger.

 

Utgang

Ved utgangen deler noen av barna ut papirblomster som barna har laget.