sammen er vi

Manus

Her er tre ulike manus, hvor Manus 1 er en enkel løsning med korte introtekster til hver sang. Manus 2 henter opp flere av ideene fra de andre kapitlene, og involverer blant annet noen korrespondenter som sender rapporter fra Egypt under forestillingen. Manus 3 er en versjon med et fokus på menneskerettigheter. SAMMEN ER VI er et formmessig fleksibelt produkt, og kan brukes i stor eller liten skala. Barnegrupper i ulik størrelse og alder skal kunne arbeide med temaene på en måte som passer for dem. Det kan settes opp en musikal eller arrangeres en konsert. Man kan lage en gudstjeneste, eller man kan bare synge noen få sanger. Ideer til gruppeaktiviteter, større oppsetninger og gudstjenester finner du her på sammenervi.no .

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene