sammen er vi

Manus 1: Kort manus

Her følger forslag til korte tekster som kan brukes til å introdusere hver enkelt sang – så er det opp til barn og voksne å velge ut sanger og sette sammen sin egen versjon av SAMMEN ER VI!

Tekstene kan leses av en voksen, eller noen av de eldste barna.

Sammen er vi

Alle mennesker har Guds avtrykk i oss; vi likner på Gud.  Vi har livet, alle har sitt eget liv. Vi trenger frihet og trygghet, og vi trenger andre mennesker til å passe på oss. For at alle mennesker skal ha et godt liv, så har FN laget noen rettigheter som gjelder for alle folk, uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra. Dette kalles FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Så lenge ikke alle folk har det bra, og så lenge noen ikke har rettigheter i livet sitt, så vil vi kjempe for at det skal skje. Vi vil stå sammen med hverandre, og passe på hverandre. Så lenge ikke alle er fri – dette står vi sammen i!

 

Alle dager har en farge

En skatt vi har funnet hos de kristne i Egypt, er iotakorset. Inni et opptegnet kors maler vi med mange farger: Rød farge for kjærlighet. Gul farge handler om hvordan vi ser på oss sjøl, vårt selvbilde. Det hvite står for det guddommelige som finnes i alle mennesker. Det blå minner oss om nåde, og det vi vil takke for. Den grønne fargen står for alt som vokser og gror. Det svarte setter grenser mellom fargene, holder ting på plass. Alle dager er forskjellige; noen er lette og blå, andre er grønne og fulle av håp. Alle dager har en farge. Alle dager er en bønn.

 

Høyt opp i skyene

SAMMEN ER VI handler om å dra på skattejakt, og vi drar fra Norge til Egypt. Men hvordan skal vi komme oss dit? Det er for langt å gå på beina, det går ikke tog eller båt, og bil og fly er ikke så bra for lufta på jorda vår. Derfor reiser vi med luftballong, og det kommer til å gå opp og ned – og akkurat passe fort! Så kan vi lure på hva vi bør ta med når vi drar av sted? Det viktigste vi tar med er kanskje det å vite noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra, det er en tro og et håp om at turen skal gå bra. Og så er det nødvendig med et pass som åpner grensene og mulighetene på reisen. Men nå er det nok prat – bli med høyt, høyt opp i skyene!

 

Jeg er et menneske

Jeg er et menneske, og her jeg står ser jeg mange andre mennesker. Vi kan jo nikke og si hei til noen vi ser rundt oss nå. Vi mennesker har følelser, det er kanskje det som gjør at vi kjenner at vi lever! Vi kan være glade, sinte, triste eller redde. Vi kan være urolige eller stille. Jeg vet ikke hvilke følelser du har i dag, men jeg vet at noen ganger vil jeg være alene, og noen ganger vil jeg være sammen med andre.  Begge deler er fint! Når noen gjør noe mot meg som jeg kjenner ikke er bra, så kan jeg si «nei». Jeg kan til og med rope. Høyt. Jeg kan også rope «ja», når jeg synes noe er bra. Sånn er det med oss mennesker, sånn er det med meg, og sånn er det med deg.

 

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Alle kan trenge en ny start! En ny start er som å få en tegneblokk med tomme ark som kan fylles med farger og figurer og bokstaver. Hva ville du fylt arkene med, om du fikk blanke ark? Hvordan ville livet ditt se ut, om du fikk en ny begynnelse? I sangen synger vi «be, vent og se». Kanskje får du en sjanse til, kanskje får du en ny start!

 

Levende vann

Har du vært skikkelig tørst noen gang? Da er det veldig godt med kaldt vann. I Bibelen leser vi om vann mange ganger; Gud kalles «livets kilde», og mennesker kan få drikke «livets vann». Sangen vi skal synge nå, handler om vann. Om dråpe etter dråpe som blir til en dam og en bekk og ei elv, og til slutt et stort hav. Det som er ganske lite, blir noe veldig stort! Når vi synger at Gud kan bruke vannet til å gjøre det han vil, så kan vi tenke på dåpen, som er et stort «velkommen» fra Gud. Sangen er en bønn til Gud om at vi skal få vann som gjør levende. Noen ganger trenger vi vann for kroppen, og noen ganger er det sjelen vår som er tørst og som trenger «Levende vann».

 

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Gud, som har skapt oss, vet egentlig ganske mye om hvordan vi har det. Gud vet om jeg er glad eller trist eller redd eller sint. Han vet hva jeg tenker på. Selv om Gud kanskje til og med vet mer om oss enn vi gjør selv, så vil han at vi skal være sammen og fortelle hvordan vi har det. Vi kan fortelle alt vi har på hjertet. Og så kan det hende at Gud også har noe på hjertet. Å snakke sammen sånn, fra hjerte til hjerte, det er å be. Og så er Guds hjerte alltid større enn menneskenes hjerter.

Ressurser som passer

Andakt

Levende vann

Andakt

Alle dager har en farge

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Andakt

Høyt opp i skyene

Andakt

Sammen er vi

Andakt

Dette er en ny start

Andakt

Jeg er et menneske

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Mer om iotakorsets farger

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Iotakorsets farger

Iotakorset

Ukesamlinger om iotakorset

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Jeg er et menneske

Sanger

Høyt opp i skyene

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Sanger

Alle dager har en farge

Sanger

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Sanger

Levende vann

Sanger

Sammen er vi

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

Lage regnstaver

Verktøykasse

TEMA: Oase og livets kilde

Verktøykasse

Lage plakater med bokstavene A, B, C og D

Verktøykasse

Lage video - Menneskerettighetene

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Lage fuglebur

Verktøykasse

Lage islykter

Verktøykasse

TEMA: Ny start og gjenbruk. En ny sjanse i livet.

Verktøykasse

Lage en ABCD-bok

Verktøykasse

Kroppen er et instrument

Verktøykasse

Liturgi