sammen er vi

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Vi kan si hva vi har på hjertet til Gud gjennom bønn. Samtidig tror vi at Gud har hjerte for oss mennesker. I denne sangen settes det ord på dette møtet mellom vårt og Guds hjerte. En sang som egner seg godt til liturgiske samlinger og gudstjenester, i tillegg til forestillinger og konserter. Den kan gjerne brukes i tilknytning til forbønnsleddet i gudstjenesten, gjerne som menighetssvar mellom bønnene. La da de ulike perspektivene i de tre versene prege bønnene som lese i forkant av verset. Kor/solister kan godt synge verset, og så er salen er med på refrenget. Eller så lærer man denne salmen fort, og salen vil lett kunne være med på hele.

Sangtekst, Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Manustekst til sangen, Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Ressurser som passer

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Alle dager har en farge

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage luftballong