sammen er vi

Iotakorsmeditasjon – dekorasjon av små iotakors

Barn kan dekorere hvert sitt lille iotakors. Dette kan enten gjøres fritt, som en aktivitet der barna selv velger hvordan de vil dekorere med farger i korsfeltene.

Aktiviteten kan også være ledet av en voksen slik at én og én farge legges inn i korset. Lederen vil da fortelle om og forklare fargenes betydning, gjerne knyttet til bibeltekster.

Dette vil være en form for iotameditasjon som likner på den gamle klostertradisjonen fra Egypt.

 

Her er et undervisnings- og aktivitetsopplegg for ungdom om maling og meditering. Kilkk her

 

Bruk dette korset som utgangspunkt når dere fargelegger.

Ressurser som passer

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Ukesamlinger om iotakorset

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Mer om iotakorsets farger

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Iotakorsets farger

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Sanger

Alle dager har en farge

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Spill på glass