sammen er vi

Om Egypt

Egypt er et av landene i verden som kan skrive sin historie helt tilbake til 6-4 århundre f.kr.

I Egypt finner vi det vi kaller sivilisasjonens vugge. De første sporene av skriftspråk, landbruksdrift, by-sentralisering, organisert religion og sentralisert makt,  finner vi her.

 

Landets rike kulturelle historie er viktige identitetsfaktorer hos Egypterne.

Det kristne nærværet har vært i landet i landet helt fra de første århundrer. Islam kom til Egypt i løpet av det syvende århundre, og etter dette har landet hovedsakelig vært muslimsk.

Fra det 16 til det 20 århundre ble Egypt styrt av utenlandske makter og det moderne Egypt skrives tilbake til 1922 da de opnådde nominell frihet fra Britene.

Under revolusjonen i 1952 fikk Egypt full frihet fra britene og erklærte seg selv som en republikk. De senere årene har landet vært preget av uro og ustabilitet etter revolusjonen i 2011.

Dagens president Abdel Fatha el-Sisi blir sett på som en autoritær leder.

Det er store utfordringer i menneksrettighetssituasjonen i Egypt, og trosfrihetssituasjonen for religiøse minoriteter er svært utfordrende, blant annet gjennom tilatelse til å bygge religiøse bygg, forandre religiøs tilhørighet på id kort, begrensninger på jobb i det offentlige.

FAKTA

Fullt navn: Den arabiske republikken Egypt

 

Styresett: Presidentrepublikk

Befolkning: 99.413.317

Språk: Arabisk

Anaerkjent trossamfunn: 85-90% sunni-muslimer, 10-15% kristne (ortodokse, katolikker, protestanter), <1% andre (Bahaier, Jehovas Vitner, Shi’a-muslimer, Jøder).

Religiøs demografi: 90% muslimer (hovedsakelig sunni). 10% kristne (majoriteten er koptisk ortodokse; andre kristne inkluderer armensk-apostoliske, katolske, maronitter, ortodokse og anglikanske) (Tall fra 2015)

 

(*Estimater samlet fra CIA World Factbook og U.S Department of State)