sammen er vi

Andakter

På disse sidene finnes andakter som har tatt tematisk utgangspunkt i alle sangene i SAMMEN ER VI. Det som står under overskriften «Til den voksne» er ment til den voksne, som forberedelse til og utgangspunkt for gode og undersøkende samtaler om temaene. Tanken er at barna får møte historier fra Egypt og fortellinger fra Bibelen, og at de kan finne sine egne ord og tanker rundt det de hører og leser. Bruk gjerne spørsmålene som står i hver andakt i samtalen, og tilpass spørsmålene til barnas alder. Noen spørsmål handler om kunnskap om temaet, mens andre spørsmål er ment til refleksjon og modning. Det er altså ikke meningen at andaktene skal leses høyt fra a til å i barnegruppa eller å finne de «riktige» svarene på spørsmålene, men at voksne og barn sammen kan undre seg over både det konkrete og det mer abstrakte tankegodset SAMMEN ER VI inviterer inn i.

Andakt

Dette er en ny start

Andakt

Alle dager har en farge

Andakt

Høyt opp i skyene

Andakt

Jeg er et menneske

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Andakt

Sammen er vi

Andakt

Levende vann