sammen er vi

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Til den voksne

I Bibelen blir vi kjent med en Gud som har hjerte for menneskene, og det ser ut som Gud kjenner menneskene bedre enn de gjør selv. Jeg tror at når vi deler noe vi har på hjertet, så er det allerede kjent for gud. Vi har allikevel et valg om vi henvender oss til Gud, eller om vi lar det være. Vi kan ha et ønske om å bli tatt imot, om å bli hørt. Det er dette sangen Det hjertet er fylt av handler om; Guds hjerte kjenner menneskenes hjerte. Bønn er et møte mellom menneskets hjerte og Guds hjerte.

Aktuelle bibeltekster

1 mos 16: hagar og ismael: du er en gud som ser meg.

Job 35, 13-14: det er løgn at gud ikke hører, at den veldige ikke ser. Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!

Salme 139: herre, du ransaker meg og du vet –

Jer 29, 11-14: for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier herren.

Matt 7, 7-8: be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

 

Til gjennomføringen

Lag fire hjerteformer som rommer hverandre. De fire hjertene står for menneskets eget hjerte, det vi er opptatt av i vårt nærmiljø, det vi er opptatt av for verden og det som ligger på Guds hjerte.

Lag et bønnetre. Barn og voksne skriver eller tegner en bønn eller et ønske på lappen før den henges opp i bønnetreet.

Spørsmål til samtale

  1. Hva tenker og føler du om at gud skulle kjenne deg bedre enn du kjenner deg selv?
  2. Hvorfor kan vi be til gud, om gud allerede vet hva vi tenker på og hvordan vi har det?
  3. Hva tror du gud føler og tenker i sitt hjerte?

Bønn

Det hjertet er fylt av det gir jeg til deg, min sorg og min glede er din.

Du kjenner meg bedre enn det jeg gjør selv, jeg kommer til deg likevel.

Hør, hør, hør. Du kjenner mitt hjerte og vet før jeg spør. Hør, hør, hør.

Ressurser som passer

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Alle dager har en farge

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Verktøykasse

Lage et bønnetre

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna