sammen er vi

Om Biskop Thomas og Anafora

Biskop Thomas er en koptisk – ortodoks biskop fra El Qussia og Meir bispedømme (Øvre Egypt). Han har vært av de kristnes fremste talsmenn i Egypt, og en viktig stemme for sosial rettferdighet, tros og livssynsfrihet i landet.

Allerede som 38-åring ble han kalt til å være biskop, og har fra sin ordinasjonsdag formidlet ønske om å være en «hånd som kommer nedenfra og løfter mennesker opp».

I Øvre- Egypt lider befolkningen under fattigdom og undertrykkelse, og for Biskop Thomas dreier hele hans tjeneste seg om å få mennesker til å forstå at de er skapt og elsket av gud, uansett hvilke omstendigheter de lever under. Å finne ulike måter å løfte opp den koptiske befolkningen på, er en stadig prosess for biskopen. Dette gjøres gjennom ord og praktisk handling, både spirituelt og materielt.

Grunnlaget i biskop Thomas sin tjeneste er trosopplæring. Å føre barn og unge inn i den kristne tradisjonen og fellesskapet, slik at de med stolthet kan si at de vet på hvem det tror, er en av de viktigste oppgavene biskop Thomas har. Derfor er han, sammen med flere andre biskoper, en viktig pådriver for den egyptiske søndagsskolebevegelsen som gir barn og ungdom en trygg plass i kirken. Dette er et prioritert område for kirken, for at den fortsatt skal kunne leve videre i Egypt.

I området El Qusseia har også biskopen et utstrakt diakonalt arbeid i området. Fattigdommen er stor og mange ønsker å flykt til en bedre hverdag i utlandet. Å gi ungdommene en grunn til å bli har blant annet ført til at biskopen startet en skole som i dag har gitt grunnlag for at flere i lokalsamfunnet bli værende i området, og være en ressurs for andre. Også mange andre diakonale prosjekt drives av kirken i området.

Biskop Thomas ønsker også å være en brobygger for at de ulike religiøse gruppene i området skal kunne leve sammen i fred. Han kjemper en stadig kamp for at alle mennesker skal behandles likt. Han vil aldri oppgi visjonen om at gudsbildet finnes i et hvert menneske, som vi hele tiden må jobbe for å hjelpe hverandre til å utvikle.

Det biskop Thomas kanskje er mest kjent for i Norge er at han har bygget opp retreatstedet Anafora. (Foto: Pål Brenne)

På området finner vi også undervisningsstedet Anastasia, og opplevelsesstedet Anamnesia. Dette er blitt et virkelig kraftsenter både for den koptiske kirken og den koptiske minoriteten. Biskop Thomas sin visjon for stedet er å løfte opp alle mennesker, med sjel og kropp, så de kan se seg selv med Guds øyne.

På Anastasia tilbys det kurs på mange ulike nivå som hjelper mennesker helt konkret med å komme videre i livet. Både ved å gi dem et levebrød, men også livs- og tros veiledning. Koptisk språk og troslære, traume behandling, kurs spesielt rettet kvinner, bibelundervisning, skrive og lese opplæring, undervisning i byggfag og diplomeksamen i flere ulike fag, er noe av tilbudene på Anastasia. Men det viktigste som formidles er opplevelsen av fellesskapet. Et fellesskap som kan hjelpe videre i en krevende hverdag for de egyptisk kristne.