sammen er vi

Om Sammen er vi

SAMMEN ER VI er utarbeidet av Torbjørg Torp Nilssen og Hans Olav Baden i samarbeid med Stefanusalliansen, og utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Barnas medvirkning og medbestemmelse er grunnlaget for mye av arbeidet med SAMMEN ER VI.

SAMMEN ER VI er et formmessig fleksibelt produkt, og kan brukes i stor eller liten skala. Barnegrupper i ulik størrelse og alder skal kunne arbeide med temaene på en måte som passer for dem. Det kan settes opp en musikal eller arrangeres en konsert. Man kan lage en gudstjeneste, eller man kan bare synge noen få sanger. Man kan også bare ha aktiviteter, og bruke ideer og andakter og andre deler av ressursheftet – selv om man ikke er et kor, eller jobber mot en fremføring.

 

SAMMEN ER VI er lek og sang, aktiviteter, drama, samtaler og utforskning i undring og arbeid med viktige spørsmål: Hva er et menneske, og hvor mye er menneskelivet verdt? Hva er egentlig følelser, og hva utgjør et menneskes identitet?  Hvem er Gud, hva er bønn, og hva er den verdensvide kirkas enhet?

 

SAMMEN ER VI er et møte mellom den koptiske kirkas teologi og tradisjoner og skandinavisk kirkeliv. Hva kan vi lære av kirka i Egypt? I arbeidet med SAMMEN ER VI møter vi folk og tradisjoner, uvante lyder og lukter og praksiser som forteller oss noe om livet – om vi bor her eller der. Vi blir kjent med Mamma Maggies arbeid for barn i Kairos søppelbyer og vi besøker biskop Thomas’ oase Anafora og utdanningssenterAnastasia.

 

SAMMEN ER VI har hentet inspirasjon fra et annet sted. En oase, eller kilde, i sør. La barna være med og utforske vannets betydning som livsgrunnlag, som element, som instrument, og i kirka gjennom dåpen som sakrament. For hvorfor kalles Gud “livets kilde”? Hvordan driver tørsten oss til kilder der også vi får drikke “livets vann”? Den koptiske kirka står som en av de eldste kristne kildene, der friskt vann fremdeles veller fram.

 

SAMMEN ER VI er misjon. Det er utsendinger på skattejakt og oppdagelsesferd i en annen tradisjon enn vår egen, der møtet med “den andre” åpner øynene også for egen identitet. For hvem er vi? Og hvem er “den andre”? Og hva er til alle tider og på alle steder sant om Gud og mennesket? La barnegruppa synge om og studere egne og andre kirkesamfunns praksiser, lær om iotakorset, og se om også nye praksiser vokser fram på nye møteplasser.

 

SAMMEN ER VI er enhet. Egyptiske kristne lever sine liv i en situasjon ulik oss i Skandinavia. Den koptiske kirka kan sies så være utrydningstrua og forfulgt. Hva ville vi ha gjort om vi opplevde oss, som kirke, i fare? Kanskje blir det barnegruppas erfaring, at i møte med en annen som lider, lider også vi. Vi er én kropp, kirka er én.

 

SAMMEN ER VI handler om menneskeverd og universelle menneskerettigheter. Hva betyr egentlig det? Koptisk teologi er tydelig på at noe er felles for all verdens folk: Ethvert menneske er gitt et merke fra Skaperen, vi er virkelig skapt «i hans bilde». Ethvert menneske er kropp, sjel og ånd. Og kirkas praksiser er ikke bare løse ideer; det er blod og kropp, vin og brød, flammer, duft, røyk og farger. SAMMEN ER VI inviterer til skattejakt både i kirkas menneskesyn og i menneskerettighetsorganisasjoner.

 

SAMMEN ER VI er hjertespråk. Det er bønn. Guds hjerte møter menneskenes hjerte. I ressursheftet finnes ideer til å utforske hjertet i lek og formingsaktiviteter. La barna selv finne sitt hjertespråk, sin egen bønn.

 

SAMMEN ER VI deler den koptiske biskop Thomas’ visjon om å løfte andre mennesker opp på en slik måte at de får en god og grunnleggende erfaring av egenverdi og omsorg. SAMMEN ER VI deler Mamma Maggies nedbøyde tjeneste for de minste. Bøye seg ned, og løfte opp. Dette er noe alle barn og alle voksne kan ha glede av å jobbe med og ta til seg.

Om innspillingen

SAMMEN ER VI er tilgjengelig på Spotify, iTunes og andre strømmetjenester. Både med vokal, og med kun instrumental til bruk som singback.

 

Rekkefølge

  1. Sammen er vi
  2. Alle dager har en farge
  3. Høyt opp i skyene
  4. Jeg er et menneske
  5. Dette er en ny start (ABCD-sangen)
  6. Levende vann
  7. Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

 

Opphavspersoner

Tekst: Torbjørg Torp Nilssen

Musikk: Hans Olav Baden

 

Produksjon

Produsent: Knut Bjørnar Asphol

Musikere: Knut Bjørnar Asphol og Hans Olav Baden

Mastering: Knut Bjørnar Asphol

Gitt ut av Labels and Gentlemen og Stefanusalliansen

Med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

 

Grafisk design på sammenervi.no

Bendik Solli Schøien (Tyde.no)