sammen er vi

Om Stefanusalliansen

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

Under mottoet «Sammen for de forfulgte» arbeider Stefanusalliansen for å formidle støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.

Stefanusalliansen ble startet i 1967 under navnet Misjon bak Jernteppet. Intensjonen var å hjelpe kristne i Øst-Europa og Sovjetunionen som hadde det svært vanskelig under kommunistperioden.

På grunn av Jernteppets fall fra 1990 ble navnet det året endret til Norsk Misjon i Øst og 1. januar 2012 ble navnet endret til Stefanusalliansen – etter den første kristne diakon og martyr.

Kristne og andre religiøse minoriteter lider på grunn av diskriminering og forfølgelse mange steder. Aggressive islamistiske grupperinger styrker seg i flere områder. Forholdene i de tidligere sovjetstatene og i andre kommunistiske eller postkommunistiske land er heller ikke enkle; flere av dem har innført restriktive religionslover hvor alle religiøse minoriteter diskrimineres. Og i en rekke land knyttes nasjonalisme til én bestemt religion – noe som går ut over religiøse minoritetsgrupper.

Stefanusalliansens hovedsikte er å arbeide for forfulgte og undertrykte ved å tjene som deres røst i det norske samfunn såvel som internasjonalt – samt være en kanal for norsk innsats under mottoet «Sammen for de forfulgte». Norske menigheter kan blant annet engasjere seg ved å være med og markere «Søndag for de forfulgte» og ha misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen.

 

Les mer på stefanus.no

Stefanusalliansen i Egypt

Om lag ti prosent av Egypts befolkning på 97 millioner (2017) er koptere. Landets kristne har gjennom århundrene opplevd ulike grader av diskriminering og i noen grad og noen steder forfølgelse. Men de er stolte av landet sitt og ønsker å bidra positivt i samfunnet.

Det er mange utfordringer ved å være kristen i dagens Egypt. I deler av landet, særlig på landsbygda i Øvre Egypt, opplever kristne stadig vekk angrep og motstand. I storbyene er det noe enklere å «gli inn i mengden», men diskriminering i byråkrati og arbeidsliv er likevel utbredt. Det er også store grupper av fattige koptere som kjenner lite til den kristne tradisjonen de selv er en del av. Det har vært en rekke terrorangrep i landet den siste tiden.

Stefanusalliansen har hatt sine nåværende prosjekter siden 2005. Stefanusalliansen har flere partnere i Egypt, men de to største er Mama Maggie og biskop Thomas. Stefanusalliansen ønsker å være tilstede i land hvor kirken lider. Men også å være en stemme for den forfulgte kirke i Norge. Hva kan vi i Norge lære fra våre søsterkirken i Egypt? Den koptiske kirken har en tusenårig lang tradisjon som Stefanusalliansen ønsker at også norske menigheter kan la seg inspirere av.