sammen er vi

Lage et bønnetre

Klipp opp hjerteformede biter av farget papir. Lag hull og træ i en hempe. På en samling eller i en gudstjeneste kan det være en del av forbønnen at deltakerne velger seg en lapp, skriver eller tegner det de har på hjertet på lappen, og henger opp på et tre som står stødig i en fot.

Ressurser som passer

Andakt

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Alle dager har en farge

Sanger

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Lage hjerter som matrusjka­dukker

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna