sammen er vi

Jeg er et menneske

Til den voksne

Mennesket rommer mye, og vi har følelser som kan hjelpe oss til å navigere i hvordan vi opplever vår egen situasjon. Om vi for eksempel spør oss selv «hvordan har jeg det nå?», så kan vi kjenne etter hva følelsene våre forteller. I sangen synger vi at vi kan være både triste og glade, at vi kan kjenne uro og kjenne fred. Vi kan ha behov for å være sammen med andre, og å være helt alene.

Aktuelle bibeltekster

Bibelen inneholder mange fortellinger om levende mennesker med mange følelser! Her er noen eksempler:

Matt 14, 14: han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke blant dem

Matt 21, 12: tempelet skal være et bønnens hus

Matt 28, 8: da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade

Luk 17, 11-19: den takknemlige samaritanen

Joh 11, 35: jesus gråt

 

Til gjennomføringen

At vi har ulike følelser kan kobles opp mot mange av aktivitetene som beskrives i kapitlet om iotakorset.

Spørsmål til samtale

  1. Hvilke følelser kjenner du akkurat nå?
  2. Hvor kjenner du de ulike følelsene i kroppen? Hvordan?
  3. Hvor begynner du, og hvor slutter du – hvor er din grense? Hva synes du det er greit å si «ja» og «nei» til, slik vi synger det i sangen?

Bønn

Gud. Takk for at du har skapt følelser! Noen ganger er jeg glad, andre ganger er jeg lei meg. Noen dager er jeg sint, og andre dager er jeg redd. Takk for at du også viser følelser, og at jeg kan vise mine. Takk for at jeg kan si ifra når noen tråkker over mine grenser. Amen.

Ressurser som passer

Andakt

Sammen er vi

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Høyt opp i skyene

Sanger

Sammen er vi

Sanger

Jeg er et menneske

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

Lage fuglebur

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.

Verktøykasse

Lage video - Menneskerettighetene

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna