sammen er vi

Lage video – Menneskerettighetene

Finn fram en oversikt over menneskerettighetene, eller en forenklet utgave. Les gjennom noen av menneskerettighetene sammen med barna, og la dem plukke ut to-tre rettigheter de synes er viktige. Versene i sangen Sammen er vi, er direkte knyttet til menneskerettighetene, og kan også være et utgangspunkt for en samtale. Se også andakten knyttet til denne sangen.

Barna kan ta opp en kort video der de forteller om de rettighetene de selv synes er viktige.

Barnegruppa kan også ta opp på video sin egen refleksjon rundt hva frihet er. De intervjue hverandre, eller andre barn og voksne, om temaet.

Barna kan eventuelt også studere nettsidene til ulike menneskerettighetsorganisasjoner, for eksempel amnesty.no, menneskeverd.no og stefanus.no. Her kan de finne eksempler på viktige menneskerettigheter, og brudd på menneskerettigheter. At noen barn forteller om dette, kan også tas opp på video.

 

Videoene om menneskerettigheter og frihet kan vises bare til gruppa, eller i en forestilling eller gudstjeneste.

Ressurser som passer

Andakt

Jeg er et menneske

Andakt

Sammen er vi

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Sanger

Jeg er et menneske

Sanger

Sammen er vi

Sanger

Høyt opp i skyene

Verktøykasse

Lage fuglebur

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten