sammen er vi

Sammen er vi

En sang om at alle mennesker har samme verdi. Med utgangspunkt i FNs menneskerettigheter synger vi om at alle har like rettigheter, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn eller nasjonalitet. Vi står sammen i et stort fellesskap. Versene kan rappes av solister, grupper eller hele koret, og man kan rappe hele verset, eller dele opp i solister/grupper til hver tekstlinje. Inviter gjerne salen med på allsang på de siste refrengene.

Sangtekst, Sammen er vi

Manustekst til sangen, Sammen er vi

Ressurser som passer

Andakt

Sammen er vi

Andakt

Jeg er et menneske

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Sanger

Jeg er et menneske

Sanger

Høyt opp i skyene

Verktøykasse

Lage fugler

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

Lage fuglebur

Verktøykasse

TEMA: Hva er da et menneske? Menneskeverd og menneske­rettigheter.

Verktøykasse

Lage video - Menneskerettighetene

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Et enkelt drama­stykke om Stefanus

Verktøykasse

Lage luftballong