sammen er vi

Dette er en ny start

Til den voksne

Mange fortellinger i Bibelen handler om mennesker som får en ny start. Den som har gjort noe dumt, får mulighet til å gjøre opp for seg, til tilgivelse og ny start. Og selv om dumme handlinger får noen dumme konsekvenser, så finnes det tider i livet der vi står ved inngangen til noe nytt, til en ny start. Vi kan stå ved et slags nullpunkt og se framover. Alf Prøysen skriver om «blanke ark», og kanskje er det slik at en ny start handler om å fylle blanke ark med nye erfaringer, nye relasjoner, nye tanker og opplevelser. Hva skal de blanke arkene i livet fylles med? 

I tillegg til å handle om det genuint menneskelige behovet for en ny start, så er sangen også en lek med de første bokstavene i alfabetet, og bokstavlydene A, B, C og D. Det ligger også en bønn for den nye framtida i strofen «Be, vent og se!»  

Aktuelle bibeltekster

2 Sam 12 og Sal 51: Du er mannen, om David og profeten Natan. 

Jer 29, 11-14: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. 

Luk 19: Sakkeus

Joh 4: Jesus og den samaritanske kvinnen 

Til gjennomføringen

Skriv ned gode håp og bønner for framtida, gjerne i ei tegne- eller skrivebok som varer hele semesteret.

Spørsmål til samtale

1. Når kan vi trenge en ny start? 

2. Hva kan vi gjøre når andre gjør noe dumt, og de etterpå ber om å få en ny start?

3. Når vi ser framover, hvilke framtidstanker får vi øye på? Hva kan vi glede oss over og glede oss til? Er det noe i framtida vi kan være spent på, eller grue oss til?

4. Hva finnes i kirkerommet og i gudstjenesten som kan vise oss muligheten for en ny start? 

Bønn

Gud, du kjenner meg og vet hvordan jeg har det. Noen ganger trenger jeg en ny start. Kan du gi meg det? Amen.

Ressurser som passer

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Sanger

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage en ABCD-bok

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

TEMA: Ny start og gjenbruk. En ny sjanse i livet.

Verktøykasse

Lage plakater med bokstavene A, B, C og D

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko