sammen er vi

Lage en ABCD-bok

Kjøp ei tegne- eller skrivebok med blanke ark. Barnegruppa får i oppdrag å fylle ut én side i boka på hver samling, der de skal fundere rundt et tema i SAMMEN ER VI. For eksempel kan en oppgave knyttet til Dette er en ny start være å skrive gode håp og bønner for det nye året som ligger foran.  Bønnene kan brukes på en kveldsavslutning med barna eller som forbønn i en gudstjeneste.

Ressurser som passer

Andakt

Dette er en ny start

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Sanger

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

TEMA: Ny start og gjenbruk. En ny sjanse i livet.

Verktøykasse

Lage plakater med bokstavene A, B, C og D

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko