sammen er vi

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Vi har ofte behov for en ny start. Å vende arket. «Se så mange blanke ark. Hva skal vi fylle dem med?» Her lekes det også med de første bokstavene i alfabetet, koblet med setningen, «be, vent og se» (B vent og C). En litt rocka låt hvor gjerne salen kan være med på å synge. Det ligger mange muligheter i «hermesang» mellom solist/kor på alfabetlydene, ABCD, i vampet. For at salen skal lære den, kan gjerne solist og kor gjør det i introen og starten av vampet, også kan man invitere salen med etter hvert. I notene er det etter andre vers anført mulighetene for at solist og sal fortsetter med vampet, mens koret begynner å synge verset samtidig.

Sangtekst, Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Manustekst til sangen, Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Ressurser som passer

Andakt

Dette er en ny start

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Verktøykasse

TEMA: Ny start og gjenbruk. En ny sjanse i livet.

Verktøykasse

Lage plakater med bokstavene A, B, C og D

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage en ABCD-bok

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna