sammen er vi

TEMA: Ny start og gjenbruk. En ny sjanse i livet.

I Dette er en ny start (ABCD-sangen) synger vi:

 

A-a-a

Dette er en ny start

En begynnelse

Se så mange blanke ark,

hva skal vi fylle det med?

 

A-a-a

Be-e-e

Vent – og se

 

Den egyptiske kvinnen Maggie Gobran får livet sitt snudd opp ned for ca. 35 år siden. Hun kommer fra en rik familie, og er som 35-åring på besøk i en fattig bydel av Kairo, hovedstaden. Der møter hun kristne familier som lever av å samle, sortere og selge søppel. Mamma Maggie, som hun etter hvert blir kalt, får hjerte for alle barna som mangler det meste i livet. Hun bestemmer seg for å selge alt hun eier, og starter barnehager for fattige barn – midt i søppelbyen. I barnehagene lærer barna om hvor uendelig verdifulle de er, for Gud og mennesker. De får beina sine vasket når de kommer til barnehagen. Ett barn fra hver familie i søppelbyen får starte i barnehagen, som får navnet «Stefanusbarna». Alle familiene knyttet til barnehagen får ukentlige hjemmebesøk, med mat, medisiner og annen praktisk oppfølging. Barn som kommer til barnehagen og skolen i Kairo får en ny start.

En ny start får også ungdom som kommer til Biskop Thomas’ retreatsenter Anafora, og undervisningssenteret Anastasia som ligger i ørkenen mellom Kairo og Alexandria. På Anastasia får ubemidlet koptisk ungdom yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene og studietilbudene har vært rettet mot kvinner, som ellers ikke ville fått mulighet til en utdannelse. De får en ny start.

Kanskje er det slik at alle mennesker noen ganger trenger å få en ny start, både av Gud og av mennesker.

Ressurser som passer

Andakt

Dette er en ny start

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Sanger

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage en ABCD-bok

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

Lage plakater med bokstavene A, B, C og D

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Rytme­orkester - med sko