sammen er vi

Ukesamlinger om iotakorset

En barnegruppe kan arbeide med iotakors som prosjekt over flere uker. Da kan én farge stå i fokus hver uke.

Som inspirasjon til ukesamlinger står det her litt mer om hvilken betydning hver farge kan ha, som et utgangspunkt for samtaler, lek, aktiviteter og forberedelse av en gudstjeneste der fargene brukes.

 

For en kort oversikt over iotakorsets farger, klikk her

For litt mer om iotakorsets farger, klikk her

Andakten til sangen Alle dager har en farge kan også være til inspirasjon. Klikk her

Ressurser som passer

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Mer om iotakorsets farger

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Iotakorsets farger

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Sanger

Alle dager har en farge

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet