sammen er vi

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset - en livsnøkkel

For mange tusen år siden fantes et sentralt symbol i den egyptiske, faraoiske kulturen; en livsnøkkel, et ankh-kors.
Når kristendommen kort tid etter Jesu død kommer til Egypt, brukes fortsatt dette symbolet, nå med utvidet betydning: Livet som vinner over døden med Kristus på et kors. Det “nye” korset kalles iota, etter den første bokstaven i navnet Jesus Kristus.  Det var en gammel tradisjon å dekorere ankh-korset med farger, og tradisjonen lever videre i den koptiske kirka, med utsmykkede iota-kors på kirker, på ikoner, smykker, i borddekorasjoner og som håndkors.
Det er altså en gammel tradisjon biskop Thomas løfter fram på retreatstedet Anafora, med meditasjon rundt dekorasjon av iotakorset. Her har ulike farger ulike betydninger, og i fargesettingen av iotakorset flettes Jesu liv sammen med eget liv. Et gammelt symbol blir en livsnøkkel også for oss.

Noen farger forbindes med følelser; rødt betyr kjærlighet, det grønne handler ofte om liv og vekst. Dekorering av iotakors bygger på dette, at ulike farger har ulik betydning.

Hver farge vil lære oss noe om oss selv og om Gud.

Ressurser som passer

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Iotakorsets farger

Iotakorset

Ukesamlinger om iotakorset

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Mer om iotakorsets farger

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Sanger

Alle dager har en farge

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Mal - og lag kunst­utstilling!

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet