sammen er vi

Mal – og lag kunst­utstilling!

Etter å ha jobbet med fargene i iotakorset i egne samlinger, kan barna selv uttrykke seg og sine følelser ved å bruke fargene i egne malerier. Dette er en abstrahering fra tradisjonell meditasjon rundt iotakorset, og kan på den måten høres ut som en krevende øvelse, men en voksen kan enkelt lede samlingene slik det illustreres nedenfor. Det kan være fint å ha et ark med fargene og hva de betyr liggende på bordet, slik at barna lærer og husker hva de ulike fargene står for i iotatradisjonen.

 

Rødt: Kjærlighet

Gult: Selvbilde

Grønt: Vekst og fred

Hvitt: Det guddommelige i oss

Blått: Nåde og takknemlighet

Svart: Grenser

Forslag til to samlinger

1

Første samling: Mal farger

På den første samlingen maler barna farger på hvert sitt ark. Aktiviteten ledes av en voksen, og kan organiseres ved at alle maler en og en farge av gangen. For eksempel setter den gule fargen på bordet først, samtidig som gruppa snakker om hva den gule fargen betyr, nemlig selvbilde. Så kan den røde fargen settes fram, imens den voksne leder samtalen inn på hva kjærlighet kan være. Barn og voksne kan delta i samtalen og male fargen som er i fokus. Slik fylles arkene med farger, og på den måten uttrykker barna ved hjelp av farger hvordan egne følelser kjennes akkurat denne dagen.
2

Andre samling: Mal selvportrett i svart

På den andre samlingen har de fargerike maleriene tørket, og barna kan igjen sitte rundt bordet og male. Denne gangen er det den svarte fargen som står på bordet, og barna kan male seg selv eller en annen figur med svarte penselstrøk oppå det fargerike maleriet. Her kan det være lurt å vise noen eksempler på hvordan dette kan gjøres før aktiviteten starter.
3

Lage utstilling

Fargerike malerier med svarte portretter på tar seg godt ut som utsmykning på en vegg, som kunstutstilling i rommet der barnegruppa har samlinger, eller til en konsert, forestilling eller gudstjeneste.

På samlingene passer det fint å synge Alle dager har en farge, eller høre på sangen i bakgrunnen mens man maler:

 

Alle dager har en farge

Rød, gul, hvit og blå og grønn

Alle dager har en farge

Alle dager er en bønn

Ressurser som passer

Andakt

Alle dager har en farge

Iotakorset

Ukesamlinger om iotakorset

Iotakorset

Lag et stort iotakors med plast

Iotakorset

Litt om iotakorsets historie og betydning

Iotakorset

Iotakorsmeditasjon - dekorasjon av små iotakors

Iotakorset

Mer om iotakorsets farger

Iotakorset

Iotakorsets farger i gudstjenesten

Iotakorset

Lage fargeplakater

Iotakorset

Iotakorsets farger

Manus

Manus 2. Med korrespondenter – bilder fra et annet sted

Manus

Manus 1: Kort manus

Manus

Manus 3. Med korrespondenter – med vekt på Menneske­rettighetene

Sanger

Alle dager har en farge

Verktøykasse

Liturgi

Verktøykasse

Spill på glass

Verktøykasse

Lage blomster som Stefanusbarna

Verktøykasse

I guds­tjenesten

Verktøykasse

Lage luftballong

Verktøykasse

Film om Simones nye sandaler

Verktøykasse

TEMA: Bønn. Å ha noe på hjertet